50 WYWIADÓW NA 50 LECIE

Pan Dyrektor Ziemisław Szmaj
Przewodnicząca Szkoły Roksana Krzewińska