LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1.6. Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji nowoczesnych samochodów wyposażonych w systemy elektroniczne i nowe technologie. Zaletą kierunku jest dostosowanie treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Szkoła posiada nowoczesną linię diagnostyczną HEKA, umożliwiającą badanie samochodów z napędem 4×4 i bardzo dobrze wyposażone warsztaty mechaniki pojazdowej. Współpracujemy ze szkołą w Holicach, umożliwiając uczniom praktyki zawodowe w Republice Czeskiej.
Technik pojazdów samochodowych jest specjalistą z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także diagnostyki samochodowej. Zna zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy m.in. w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych – sukcesy i ważne wydarzenia w drugim 25-leciu

1996/97

 • zdobycie przez drużynę szkoły w składzie: Dariusz Urbaniak i Krzysztof Krzykała (kl.IIIa TM) 5 miejsca w eliminacjach wojewódzkich turnieju „Najsprawniejszy uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych” (opiekun: Zenon Cegła, Bogdan Wróbel)

 

1997/98

 • zakup nowoczesnego podnośnika do Stacji Kontroli Pojazdów
 • zakup samochodu Fiat „Punto” na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców
 • zdobycie przez Michała Gruchota (kl. VcTM) 1 miejsca w wojewódzkim konkursie „Najlepsza praca dyplomowa roku absolwenta średniej szkoły technicznej” za pracę „Konstrukcja układu rozrządu nowoczesnych silników spalinowych” (opiekun Marek Warszewski)
 • zdobycie 3 miejsca przez drużynę szkoły w składzie: Adam Adamus, Andrzej Wrona, Marcin Kiecol (kl.IcTM) w Wojewódzkim Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (opiekun Stefan Śródka)

 

1999/2000

 • zakup nowego samochodu Fiat „Punto” przeznaczonego do nauki jazdy 2002/03
 • Warsztaty Mechaniki Pojazdowej uzyskały certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (Nr 0379/TTS) potwierdzający spełnienie wymagań techniczno-organizacyjnych. Na tej podstawie Starosta Ostrzeszowski wydał zezwolenie Nr POT 04/2002 na przeprowadzanie badań technicznych przez naszą stację

 

2003/04

 • 5.04.2004 w Opatówku odbył się Okręgowy Turniej Motoryzacyjny, w którym drużyna uczniów Karol Fuhrmann, Sławomir Jasik, Łukasz Lubański
   z klasy IVDTM (opiekun Stefan Śródka) zajęła 3 miejsce a indywidualnie Karol Fuhrmann 2 miejsce. W Finale Wojewódzkim w Koninie 22.05.2004 r. drużyna zajęła 5 miejsce

 

2005/06

 • przygotowanie Sali 205 w budynku warsztatów do nauczania przedmiotów zawodowych – samochodowych (opiekun Bogdan Wróbel)
 • w okręgowym Turnieju Motoryzacyjnym, który odbył się 19.04.2006 r. w Opatówku, drużyna naszej szkoły: Mateusz Guzenda, Sławomir Wajs, Tomasz Ambroży klasa 4cTM zajęła 4 miejsce (opiekun Ignacy Strzelecki)

 

2011/12

 • zorganizowana przez szkolny Klub Europejski (opiekun Jacek Hałas) wycieczka uczniów do Zakładów Użytkowych Volkswagen w Poznaniu

 

2012/13

 • praktyka zawodowa 8 uczniów technikum w salonie Škody w Holicach (Czechy), (opiekun Bogdan Wróbel)

 

2013/14

 • eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego i Turnieju Wiedzy Samochodowej

 

2014/15

 • realizacja projektu „Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum” 7 uczniów klasy III technik pojazdów samochodowych (program Erasmus+)
 • przygotowanie stanowisk kształcenia w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych – kwalifikacje zawodowe M.18 i M.12

 

2015/16

 • w styczniu i w lutym rekrutacje na praktyki dla techników pojazdów samochodowych – 7 uczniów (program Erasmus+)
 • uczniowie kl.II MS zajęli 7 miejsce w Ogólnopolskim Etapie Konkurs Mechanicznego w Płocku (opiekun Danuta Grzesiak)

 

2018/19

 • udział uczniów w projekcie „Europejska mobilność uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – nowe umiejętności, nowe doświadczenia” – praktyk uczniów – technik pojazdów samochodowych w Czechach (opiekun Bogdan Wróbel  
 • w warsztatach zamontowano nową linię diagnostyczną HEKA

 

W roku szkolnym 2021/22 kierunek ukończyło 5 uczniów.

Na rok szkolny 2022/23 przyjęto na kierunek technik pojazdów samochodowych 14 uczniów