LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
5.2. Projekty zagranicznych praktyk zawodowych w Zespole Szkół Nr 2

Od 2014 roku w Zespole Szkół Nr 2 regularnie organizowane są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkoły współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Autorem pierwszego wniosku, który otrzymał dofinansowanie na realizację działań projektowych była Ewelina Ulichnowska
– Kosik. Od tamtego czasu szkole regularnie udaje się uzyskiwać dofinansowania i tym samym organizować praktyki zawodowe dla swoich uczniów
poza granicami kraju.
Choć szkoła posiadała już doświadczenia we współpracy międzynarodowej i już wcześniej starała się organizować wyjazdy uczniów na zagraniczne praktyki, dopiero realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską umożliwiła prowadzenie tych działań na szeroką skalę, zapewniając uczestnikom nie tylko rozwój na płaszczyźnie zawodowej, ale także kulturowej i językowej. Projekty realizowane w szkole od 2014 roku pozwalają uczniom szkoły zdobyć nowe, ciekawe doświadczenie w ich branży, zobaczyć, jak ich profesja uprawiana jest w innych krajach, porównać standardy polskie i zagraniczne oraz przełożyć zdobytą w szkole wiedzę na praktyczne działanie w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy projektów mają również zapewniony bogaty program kulturowy, dzięki któremu mogą zobaczyć wiele pięknych miejsc, zapoznać się z europejskim dziedzictwem kulturowym i lepiej zrozumieć specyfikę kulturową poszczególnych krajów europejskich. Ciągłe przebywanie w obcojęzycznym środowisku przyczynia się do przełamania tzw. bariery językowej, motywuje do podnoszenia swoich umiejętności i w naturalny sposób przyczynia się do udoskonalenia posługiwania się językiem obcym.
Od początku realizacji zagranicznych praktyk zawodowych wzięło w nich udział 333 uczniów.
Do tej pory w szkole zrealizowano 7 projektów zagranicznych mobilności.

Projekt 1

Projekt „Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum”- projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt realizowany w ramach akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Okres realizacji projektu: 01.10.2014 – 30.09.2016
Liczba uczestników: 48
Budżet projektu: 91 198,00 EUR
Koordynator projektu: Ewelina Ulichnowska – Kosik

Projekt „ Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum” był pierwszym projektem realizowanym w szkole współfinansowanym ze środków unijnych, dzięki któremu uczniowie mieli możliwość wyjechać poza granice kraju, aby tam zdobywać doświadczenie zawodowe. Zagraniczne praktyki kierowane były do 3 grup zawodowych: technik informatyk, logistyk i mechanik pojazdów samochodowych. Uczestnicy mobilności praktyki odbywali w Anglii (20 uczniów kierunku technik informatyk), w Niemczech (technik logistyk – 14 uczniów) i w Czechach (14 uczniów).
Uczniom towarzyszyli polscy opiekunowie: Anna Płaczkowska, Jacek Hałas, Bogdan Wróbel i Ewelina Ulichnowska – Kosik.

Projekt 2

Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe – nowe perspektywy dla uczniów technikum”– projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt realizowany w ramach akcji „ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 31.05.2016
Liczba uczestników: 24
Budżet projektu: 47 157,00 EUR
Koordynator projektu: Ewelina Ulichnowska – Kosik

Sukces pierwszego projektu i duże zainteresowanie wśród uczniów zagranicznymi praktykami zawodowymi skłoniły szkołę do ubiegania się o dofinansowanie kolejnego wniosku. Projekt „ Zagraniczne praktyki zawodowe – nowe perspektywy dla uczniów technikum” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie w wysokości 47 157,00 EUR, dzięki czemu kolejnych 24 uczniów szkoły mogło skorzystać z możliwości wyjazdu na zagraniczne mobilności. Tym razem działania projektowe koncentrowały się na 3 zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Uczestnicy praktyki odbywali w Niemczech w specjalistycznym centrum kształcenia zawodowego (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 10 uczniów) oraz w Anglii w placówkach gastronomicznych (technik żywienia i usług gastronomicznych – 7 uczniów) i angielskich ogrodach (technik architektury krajobrazu – 7 uczniów). Uczniom towarzyszyli opiekunowie: Małgorzata Zajfert, Andrzej Kułak i Ewelina Ulichnowska – Kosik.
Realizacja projektu przebiegała równolegle z realizacją projektu „Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum”, który był projektem dwuletnim. Dzięki temu w jednym roku szkolnym działaniami projektowymi objęto uczniów kształcących się aż w 6 zawodach.

Projekt 3

Projekt „Międzynarodowe doświadczenie zawodowe – klucz do sukcesu” – projekt realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 15.12.2016 – 14.11-2017
Liczba uczestników: 46
Budżet projektu: 80 479,00 EUR
Koordynator projektu: Ewelina Ulichnowska – Kosik

Wraz ze zdobywaniem coraz większego doświadczenia w realizacji działań mobilnościowych, każdy kolejny projekt wnosił nowy element, poszerzał dotychczasowe działania. Nowością w projekcie pt.” Międzynarodowe doświadczenie zawodowe – klucz do sukcesu” była organizacja praktyk dla kolejnej grupy zawodowej – technik mechatronik, a także organizacja szkolenia we Włoszech dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych oraz restauratorów współpracujących ze szkołą w organizacji kształcenia zawodowego. W przypadku szkolenia kadry, uczestnicy mobilności mieli możliwość przez tydzień zgłębiać tajniki winoznawstwa pod okiem włoskiego sommeliera, od strony praktycznej poznać zasady uprawy winorośli, produkcji i przechowywania, serwowania i degustacji win. A wszystko to w otoczeniu pięknych, włoskich winnic.
W przypadku mobilności uczniowskich nowością była organizacja praktyk dla kierunku technik mechatronik. 10 uczniów poszerzało swoje umiejętności w niemieckim centrum kształcenia specjalizującym się w nauczaniu tego zawodu. Również w Niemczech swoje praktyki zawodowe odbywało 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. Technik informatyk praktyki realizował w Anglii (10 uczniów) a technik pojazdów samochodowych (7 uczniów) w czeskich serwisach samochodowych.
Uczniom towarzyszyli polscy opiekunowie: Małgorzata Zajfert, Agnieszka Mańkowska, Andrzej Kułak i Bogdan Wróbel.

Projekt 4

Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie”– projekt realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 – 2018-10-31
Liczba uczestników: 43
Budżet projektu: 81 810,00 EUR
Koordynator projektu: Ewelina Ulichnowska – Kosik

Projekt „ Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie” był już czwartym projektem mobilności zagranicznych. Tym razem w projekcie udział wzięło 43 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik mechatronik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Uczestnicy zawodowe szlify zdobywali w Niemczech (technik logistyk – 7 uczniów i technik mechatronik – 9 uczniów), w Anglii (technik informatyk – 12 uczniów, technik żywienia i usług gastronomicznych – 8 uczniów), w Czechach (technik mechanik pojazdów samochodowych – 7 uczniów). W ramach tego projektu po raz pierwszy nasi uczniowie dotarli do Exeter w Anglii (wcześniejsze projekty realizowane były w angielskich miastach Totnes i Plymouth).
Na praktykach uczniom towarzyszyli polscy opiekunowie: Andrzej Kułak, Jacek Hałas, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Zajfert, Bogdan Wróbel i Ewelina Ulichnowska- Kosik.

Projekt 5

Projekt „Europejska mobilność uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – nowe umiejętności, nowe doświadczenia”– projekt realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018- 31.10.2019
Liczba uczestników: 51
Budżet projektu: 95 864,00 EUR
Koordynator projektu: Ewelina Ulichnowska – Kosik

Do realizacji projektu „Europejska mobilność uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – nowe umiejętności, nowe doświadczenia” po raz pierwszy udało się pozyskać do współpracy partnera hiszpańskiego, dzięki temu uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu praktyki zawodowe mogli odbywać w Granadzie. Z możliwości tej skorzystało łącznie 16 uczniów. Pozostali uczniowie praktyki odbywali w Anglii (10 uczniów – technik informatyk), w Czechach (6 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik) oraz w Niemczech (9 uczniów kierunku technik logistyk i 10 uczniów kierunku technik mechatronik). Nowością w tym projekcie było włączenie do działań projektowych uczniów Szkoły Branżowej I stopnia, którzy mieli możliwość uczestniczyć w praktykach zawodowych w Czechach.
Uczniom towarzyszyli polscy opiekunowie: Jacek Hałas, Agnieszka Mańkowska, Andrzej Kułak, Bogdan Wróbel, Marta Gaszewska, Ewelina Ulichnowska – Kosik.

Projekt 6

Projekt pt.: „Europejskie praktyki zawodowe szansą na lepszy start dla uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie” realizowany ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019- 31.08.2022
Liczba uczestników: 53
Budżet projektu: 101 576,00 EUR
Autor i koordynator projektu: Ewelina Ulichnowska – Kosik

Realizacja projektu przypadła na specyficzny czas: początek pandemii Covid-19. Bezprecedensowa sytuacja, która zaskoczyła wszystkich i na trwałe zapisała się w historii całego świata, silnym echem odbiła się także na działaniach projektowych prowadzonych w szkole. Wprowadzony niespodziewanie od 20 marca 2020 roku lockdown powstrzymał wyjazdy dwóch grup do Anglii i Czech zaplanowane na dzień 22 marca 2020r. W trosce o bezpieczeństwo uczestników wszystkie działania projektowe zawieszone zostały na rok. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia mobilności przewidzianych w projekcie. Ich realizacja zaplanowana jest na wiosnę 2022r. W ramach projektu na zagraniczne praktyki zawodowe wyjadą uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk (praktyki w Hiszpanii), technik architektury krajobrazu (praktyki w Hiszpanii), technik rolnik (praktyki we Włoszech), technik mechatronik (praktyki w Niemczech), mechanik pojazdów samochodowych (praktyki w Czechach).

Projekt 7

Projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie”– projekt realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 31.03.2022
Liczba uczestników: 77
Budżet projektu: 148 706 EUR
Autor i koordynator projektu: Ewelina Ulichnowska – Kosik.

Projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie” był największym projektem praktyk zagranicznych zrealizowanym w szkole. Wzięło w nim udział aż 77 uczniów, a opiekę nad nimi sprawowało 9 nauczycieli. Było to także najtrudniejsze z dotychczas realizowanych działań mobilnościowych ze względu na utrudnienia i ryzyko związane z epidemią koronawirusa. Wszystkie mobilności zostały jednak zrealizowane zgodnie z planem. Mimo licznych utrudnień, uczestnicy projektu odbyli praktyki zawodowe w Hiszpanii (kierunek technik: logistyk, informatyk, architektury krajobrazu), we Włoszech (technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych), w Grecji (technik mechatronik i technik programista) oraz w Czechach (mechanik pojazdów samochodowych). Uczniom towarzyszyli polscy opiekunowie: Marta Gaszewska, Anna Klósak, Ireneusz Gania, Andrzej Kułak, Aneta Klimek, Dariusz Świtoń, Bogdan Wróbel, Krystyna Trzeciak, Ewelina Ulichnowska – Kosik.
Dzięki realizowanym w szkole zagranicznym praktykom zawodowym, uczniowie szkoły nie tylko mają szansę zdobycia interesującego doświadczenia zawodowego, ale także poznania nowych miejsc. Realizując dotychczasowe projekty, przejechaliśmy tysiące kilometrów i dotarliśmy do wielu zakątków Europy. Na długiej liście projektowych destynacji znajdują się Plymouth, Totnes i Exeter w Anglii, Rimini i Forlimpopoli we Włoszech, Granada w Hiszpanii, Hildburghausen i Rohr w Niemczech, Holice w Czechach i Ateny w Grecji. Możliwość poznania tych miejsc uczniowie zawdzięczają realizowanym od 7 lat w szkole zagranicznym praktykom zawodowym współfinansowanym przez Unię Europejską.