LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.2.3. Operator obrabiarek skrawających

Szkoła w roku szkolnym 2021/22 podpisała porozumienia z AGROMET, FUMO i MAYR w celu realizacji praktyk uczniowskich i pomocy w realizacji programu nauczania. Uczeń podpisuje umowę z pracodawcą, u którego pracuje jako pracownik młodociany. Zajęcia, prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły, zapewniają dobre przygotowanie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego.
Do podstawowych zadań zawodowych operatora obrabiarek skrawających należy:

 • przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowanie narzędzi do pracy),
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek,
 • obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,
 • programowanie obrabiarek,
 • wykonywanie i czytanie rysunków technicznych,
 • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.
 •  

Istotne wymagania i umiejętności:

 • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 

W tym zawodzie w roku szkolnym 2022/23 podejmie naukę 8 uczniów.