LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.2.1. Elektryk

Szkoła podpisała porozumienia z wieloma zakładami elektrycznymi w celu realizacji praktyk uczniowskich i pomocy w realizacji programu nauczania. Uczeń podpisuje umowę z pracodawcą, u którego pracuje jako pracownik młodociany. Jeżeli w wyniku naboru liczba uczniów tego kierunku będzie umożliwiała utworzenie grupy, to istnieje możliwość realizacji wszystkich zajęć, także zawodowych w Ostrzeszowie bez konieczności wyjazdów uczniów na kursy. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły zapewniają dobre przygotowanie do zdania egzaminu kwalifikacyjnego. Do podstawowych zadań zawodowych elektryka należy:

  • przebudowa, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej jedno-
    i trójfazowej,
  • wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w instalacjach elektrycznych,
  • dobór odpowiednich zabezpieczeń w obwodach siłowych i oświetleniowych,
  • wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń silników elektrycznych

 

Elektryk po ukończeniu kształcenia potrafi wykonać wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej. Dodatkowo instaluje, konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne.

W tym zawodzie w roku szkolnym 2022/23 podjęło naukę 8 uczniów.