LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
5.3.3. Projekt „Dobry zawód – dobra przyszłość”

Projekt „Dobry zawód – dobra przyszłość” to trzecie przedsięwzięcie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Powiatu Ostrzeszowskiego i Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie. Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Projektem „Dobry zawód – dobra przyszłość” objętych zostało 142 uczniów: 65 programistów, 34 informatyków i 43 rolników oraz 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizowany był od 1 czerwca 2020r. do 31 października 2021r. (przedłużenie realizacji do 30.06.2022). Całkowita wartość projektu to 1 416 415,25 zł.

Zajęcia specjalistyczne w formie kursów, szkoleń, warsztatów.
Projekt umożliwił młodzieży, a także nauczycielom przedmiotów zawodowych udział w zajęciach doskonalących kompetencje zawodowe i zdobycie cennych kwalifikacji zawodowych. Szkolenia odbywały się w małych 10-12 osobowych grupach. Podczas warsztatów uczniowie wykazywali się dużą aktywnością i zaangażowaniem, z zainteresowaniem chłonęli wiedzę i praktyczne wskazówki od trenerów. Poprzez udział w kursach uczniowie rozwinęli swoje szczególne zainteresowania i zdobyli specjalistyczne uprawnienia. Zdobyte kwalifikacje poparte są certyfikowanymi dyplomami. Mogą okazać się cenne podczas poszukiwania wymarzonej pracy. Nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele skorzystali z wielu form doskonalenia zawodowego: studia podyplomowe, staże zawodowe, warsztaty i szkolenia. Dyplomy złożą w teczkach, ale zdobyte umiejętności z pewnością wykorzystają podczas pracy z młodzieżą.

TECHNIK INFORMATYK / PROGRAMISTA

 • kurs BACK-END DEVELOPER: PYTHON,
 • kurs JAVADEVELOPER: WEB,
 • kurs JAVASCRIPT DEVELOPER: Vue.js,
 • warsztaty „Grafik komputerowy”,
 • kurs WORDPRESS – profesjonalne zarządzanie treścią,
 • kurs „Laboratorium testera”,
 • kurs NODE.js,
 • warsztaty „Programowanie urządzeń mobilnych”,
 • warsztaty „Inżynieria oprogramowania – DEEP LEARNING”.

 

TECHNIK ROLNIK

 • kurs „Podstawy gospodarki pasiecznej”,
 • kurs „Inseminator bydła”,
 • kurs kombajnisty,
 • kurs spawania metodą MAG135,
 • kurs obsługi prasy wysokiego zgniotu i ładowarki,
 • kurs obsługi sieczkarni samojezdnej,
 • kurs obsługi wózka widłowego,
 • warsztaty „Przygotowanie zwierząt do aukcji i pokazów”,
 • warsztaty „Profilaktyka chorób i korekcja racic”,
 • warsztaty „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym”,
 • kurs „e – wnioski w rolnictwie”,
 • warsztaty „Zastosowanie drona w rolnictwie”.

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • kurs języka programowania JAVA oraz testowania oprogramowania,
 • kurs „Zostań Android Developerem”,
 • kurs „Naucz się programować w PHYTONIE”,
 • szkolenie przygotowujące do pierwszego stopnia certyfikacji ISTBQ,
 • język angielski zawodowy,
 • studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie oświatą” w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej
 • studia podyplomowe „Inżynieria oprogramowania – Programowanie”
  we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej.

 

Ponadto zrealizowano:
1. Miesięczne płatne staże zawodowe
W okresie od maja do sierpnia 2021 roku 114 uczniów uczestniczyło w miesięcznych płatnych stażach zawodowych w specjalistycznych zakładach branży IT oraz w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Mieli możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia opiekunów stażu, a także zaprezentowania własnych umiejętności i zdobycia szansy na zatrudnienie w przyszłości. Staż kończył się wydaniem certyfikatu i opinii, która może okazać się przydatna do CV. Ponadto uczniowie otrzymali stypendium stażowe, które dla wielu uczniów stanowiło dodatkową mobilizację do pracy i poznawania tajników swojego przyszłego zawodu.

2. Doposażenie pracowni informatycznej i rolniczej
W ramach projektu pracownia informatyczna wyposażona została w 30 komputerów stacjonarnych, 30 monitorów, 30 zestawów akcesoriów, 34 zestawy Raspberry Pi 3B+, 2 komputery przenośne i 2 drukarki laserowe kolorowe. Dzięki temu znacznie podniósł się komfort pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli. Modernizacja pracowni to stworzenie warunków do rzetelnego realizowania Podstawy Programowej dla wszystkich uczniów naszej szkoły, to wyrównywanie szans edukacyjnych, możliwość korzystania z atrakcyjnych środków dydaktycznych, najnowszych aplikacji i rozwiązań technologicznych, a także możliwość organizowania innowacyjnych zajęć, zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, realizowania przez uczniów zadań w ramach przedsięwzięć z różnych dziedzin, stworzenie ciekawej oferty zagospodarowania czasu wolnego młodzieży.
Oprócz zajęć lekcyjnych z informatyki odbywają się w niej zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań i warsztaty z programowania. Nowy sprzęt pozwala na organizowanie innowacyjnych zajęć, mających na celu zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności stosowania nowoczesnych IT w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin.
Pracownię rolniczą wyposażono w 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, tablicę, regały oraz specjalistyczny sprzęt rolniczy (kosiarkę spalinową, atlasy, modele anatomiczne zwierząt, profile glebowe i urządzenia kontrolno – pomiarowe). W nowoczesnej pracowni uczniowie mogą pozyskać bezcenną wiedzę i doświadczenie, a nauczyciele dostosować ofertę edukacyjną do wymogów współczesnego rynku.