LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
Errata do wydania papierowego

str.13 01.01.2011 – likwidacja gospodarstw pomocniczych (Warsztaty Mechaniki Pojazdowej włączone w strukturę Warsztatów Szkolnych a Ośrodek Szkolenia Kierowców włączony do struktury szkoły

str. 31 Tabelka: Absolwenci ZS 2 w Ostrzeszowie w latach 1972 – 2022 wg typów szkół

Kolumna: 20/21, prawidłowe dane: SZ – 28, LO – 35, S Tech – 127, TL – 29, TI – 40, TMT – 29, TS – 5, TA – 9, TR – 15, Razem – 190, Dziewc – 63, % dz. – 36,8

Legenda: SZ – Szkoła Zawodowa, Szkoła Zasadnicza, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła I stopnia, LO – Liceum Ogólnokształcące, S Techn – Technikum (ogółem), TL – technik logistyk, TI – technik informatyk, TMT – technik mechatronik, TS – technik pojazdów samochodowych, TA – technik architektury krajobrazu, TR – technik rolnik, Dziewc – ilość dziewcząt, % dz. – procent dziewcząt

str.33 w tabeli jest Razem 3675 powinno być: Razem 3676

Str. 34 Tabelka: ZS 2 w Ostrzeszowie – ilość absolwentów Technikum w latach 1982 – 1992 wg zawodów, kolumna: ILOŚĆ (prawidłowe dane)

Prawidłowe dane dotyczące ilości absolwentów

Str. 35 Dodatkowa tabelka:

ZS 2 w Ostrzeszowie – ilość absolwentów
Szkoły Policealnej (Policealnego Studium Zawodowego)
w latach 1975 – 1982 i 1991 – 2007 wg zawodów

Str. 220 Rozdział 9 Sport

Dodatkowa informacja:

1980/81

Drużyna SKS „Metal” grała w III lidze piłki ręcznej seniorów, rozgrywając mecze z Olimpią Koło, Resursą Zduńska Wola, Prosną Kalisz i KKS Kępno.

 

Str. 221 Rozdział 9 Sport

Dodatkowa informacja:

1990/91

Sławomir Chmielarczyk (IV TM) biegał w sztafecie 4x400m, (m.in. z Tomaszem Czubakiem i Pawłem Januszewskim), która zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy Juniorów, rozgrywanych w dniach 8 – 11.08.1991 r. w Salonikach.

 

Str. 235 Rozdział 9 Sport

Tabelka: SPORTOWE REKORDY SZKOŁY

Prawidłowe nazwy konkurencji w kategorii: Chłopcy, wiersz 10 – 1500 m prz., wiersz 11 – 2000 m prz.

Dodatkowe rekordy szkoły:

Str. 261 w akapicie Inne stanowiska pk pkt. 4 wykreślić „Woźny szkoły”

Str. 267 w akapicie 28.05.2022 belgijka (z małej litery)

Str. 296 w opisie zdjęcia ks. kan. Piotra Kowalka (błąd w nazwisku)

Str. 337 trzecie zdjęcie – w drugim rzędzie jest „z prawej” powinno być: „od lewej”

Str. 351 pierwsze zdjęcie – ks. Paweł Ponitka (pominięto „ks.”)

Str. 363 w opisie zdjęcia błędna data powinno być: 12.10.2022

Str. 364 w opisie zdjęcia błędna data powinno być: 13.10.2022