LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.2.4. Klasa wielozawodowa

Klasa wielozawodowa to grupa skupiająca uczniów różnych zawodów, mających nauczanie praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, w firmach, w zakładach rzemieślniczych, w sklepach, itp.
Uczeń podpisuje umowę z pracodawcą, u którego pracuje jako pracownik młodociany.
Uczeń w szkole uczestniczy tylko w zajęciach ogólnych. W trakcie kształcenia odbywa także kilkutygodniowe kursy, obejmujące przedmioty teoretyczne zawodowe, potrzebne do przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego lub czeladniczego.
W roku szkolnym 2022/23 rozkład planu lekcji dla klasy wielozawodowej obejmuje zajęcia wg następującego harmonogramu:

 • w klasie pierwszej 3 dni zajęcia w szkole, 2 dni u pracodawcy,
 • w klasie drugiej i trzeciej 2 dni w szkole, a 3 dni u pracodawcy.

 

Przykładowe zawody w klasie wielozawodowej:

 • betoniarz-zbrojarz,
 • blacharz,
 • blacharz samochodowy,
 • cukiernik,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • fotograf,
 • fryzjer,
 • kelner,
 • kierowca mechanik,
 • kucharz,
 • lakiernik samochodowy,
 • magazynier-logistyk,
 • mechanik- monter maszyn i urządzeń,
 • monter instalacji i sieci sanitarnych,
 • monter izolacji budowlanych,
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • murarz-tynkarz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • piekarz,
 • pracownik obsługi hotelowej,
 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • tapicer,
 • wędliniarz.

 

W roku 2021/22 grupy wielozawodowe ukończyły szkołę w liczbie:

 • w klasie 3BSG na podbudowie gimnazjum (ostatni oddział) – 9
 • w klasie 3BSna podbudowie szkoły podstawowej – 15.

 

W roku szkolnym 2022/23 utworzono jedną klasę wielozawodową: w której
uczy się:

 • operator obrabiarek skrawających – 8 uczniów,
 • elektryk – 6 uczniów,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych – 3 uczniów,
 • stolarz – 3 uczniów,
 • fryzjer – 2 uczniów,
 • lakiernik samochodowy – 2 uczniów,
 • tapicer – 2 uczniów,
 • blacharz samochodowy – 1 uczeń,
 • cukiernik – 1 uczeń,
 • kelner – 1 uczeń,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 1 uczeń,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 1 uczeń,
 • piekarz – 1 uczeń,
 • sprzedawca – 1 uczeń.