LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
Zakończenie

W czasie jubileuszu 50 – lecia Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2022/23 miałem przyjemność być jego dyrektorem. Już w trakcie planowania programu uroczystości, wspólnie z moimi poprzednikami, doszliśmy do wniosku, że warto podjąć się opracowania monografii. Pracy wraz ze mną nad wydawnictwem podjęli się zatem byli dyrektorzy szkoły: Wanda Dubis, Ignacy Strzelecki oraz były wicedyrektor szkoły, a obecnie nauczyciel – Włodzimierz Piekarczyk.
Do współpracy postanowiliśmy zaprosić tworzących historię naszej szkoły: nauczycieli, pracowników i absolwentów. Niektóre osoby pomogły, pisząc nawet całe rozdziały. Byli to: Teresa Anioł, Iwona Barczyńska, Robert Miguła, Krystyna Trzeciak, Ewelina Ulichnowska-Kosik i Magdalena Wieloch.
W opracowaniu rozdziałów związanych z Technikum pomogli: Maciej Kamiński, Piotr Prusinkiewicz i Aleksandra Zmuda
W opracowanie rozdziałów związanych z Liceum Ogólnokształcącym zaangażowali się: Ewa Karwacka, Renata Kubiaczyk i Witold Pelka.
W opracowaniu elementów statystyki i w poszukiwaniach materiałów w dokumentacji szkoły wzięły udział Panie pracujące w administracji: Katarzyna Dolata, Beata Gwoździewa.
Nieocenioną pomoc w opracowaniach związanych z analizą protokołów i tworzeniem notatek najważniejszych wydarzeń w poszczególnych latach otrzymaliśmy od Gabrieli Nasiadek i Andrzeja Kułaka. W opracowaniu rozdziału o opiece pedagogicznej i zdrowotnej pomogły Katarzyna Borla i Katarzyna Dembska.
Absolwent naszej szkoły – Dariusz Wrzalski – podjął się pomocy w selekcji materiałów fotograficznych, ale także był pomocny w uzupełnieniu faktografii związanej etapem dziejów szkoły powiązanych z Fabryką Urządzeń Mechanicznych. Pomocą służył także Tadeusz Czwordon, pasjonat historii FUM –u, który wielokrotnie uzupełniał fakty i poszerzał kontekst.
Ignacy Strzelecki opracował materiał związany ze szkolnictwem zawodowym oraz służył pomocą związaną z uściśleniem dat oraz stworzeniem koncepcji kompozycyjnej monografii.
Włodzimierz Piekarczyk opracował dane statystyczne do poszczególnych rozdziałów, co wymagało analizy setek protokołów z wielu lat. Była to tytaniczna praca. Podjął się także opracowania rozdziału o liceum. Brał także czynny udział w opracowaniu koncepcji monografii.
Wanda Dubis opracowywała materiały z dawnych protokołów, opracowała wiele rozdziałów (wśród nich rozdział Absolwent szkoły), brała czynny udział w redagowaniu tekstów, a także przeprowadzała korektę całości.
Wszystkim wymienionym, a także tym którzy wspierali zespół redakcyjny mentalnie, serdecznie dziękuję.
Szczególne podziękowania kieruję do Wandy Dubis, Włodzimierza Piekarczyka i Ignacego Strzeleckiego za dziesiątki godzin spędzonych w przyjaznej i twórczej atmosferze.
Jestem świadomy niedoskonałości, być może nawet pewnych braków, wiem, że zapewne nie uniknęliśmy pomyłek i błędów, za które z góry przepraszam.

Drogi czytelniku! Jeżeli znajdziesz uchybienia, potknięcia merytoryczne lub faktograficzne, proszę o przesłanie wiadomości na e-mail: monografia@zs2.ostrzeszow.pl lub pozostawienie pisemnej informacji w sekretariacie szkoły.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do dyskusji i refleksji związanej z historią naszej szkoły. Proszę także o podzielenie się swoimi opiniami na powyższy adres e-mail lub osobiście w sekretariacie.
Zachęcam także do odwiedzania strony internetowej www.50zs2.pl, na której znajdą Państwo zdjęcia i informacje z historii szkoły.

Z wyrazami szacunku
Ziemisław Szmaj