LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.2.2. Mechanik pojazdów samochodowych

W Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie działają Warsztaty Szkolne mechaniki pojazdów samochodowych ze Stacją Kontroli Pojazdów wyposażoną w nowoczesną linię diagnostyczną HEKA.
W naszej szkole przedmioty teoretyczne w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych prowadzone są w szkole bez konieczności wyjazdów na kursy przygotowujące do zawodu.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji (w przypadku kierunku mechanik pojazdów samochodowych jest to kwalifikacja: obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych) absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania pojazdów samochodowych,
  • naprawiania pojazdów samochodowych.

Absolwent po ukończeniu szkoły może m.in: pracować w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w instytucjach i zakładach zajmujących się handlem, obrotem i dystrybucją części oraz pojazdów samochodowych. Będzie przygotowany do prowadzenia własnego warsztatu, a po ukończeniu dodatkowego kursu, będzie mógł uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.
Uczeń w ramach kształcenia może bezpłatnie uczestniczyć w kursie prawa jazdy kategorii B, a także brać udział w praktykach zagranicznych.

W tym zawodzie w roku szkolnym 2022/23 podejmie naukę 35 uczniów.