LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1.9. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kształcenie w tym kierunku zostało uruchomione w roku 2014 i było odpowiedzią na silnie rozwijającą się w powiecie oraz Polsce energetykę z tzw. źródeł odnawialnych: fotowoltaika, energia solarna i wiatrowa, pompy ciepła, biogazownie. W sumie kierunek skończyło 34 uczniów – w tym, co mocno trzeba podkreślić, 10 dziewcząt. Były to grupy uczniów bardzo aktywne w nauce. Uczniowie tych klas zdawali egzaminy w kwalifikacjach B.21 i B.22, zdawalność egzaminów wynosiła 98% i zawsze była zdecydowanie wyższa od wyników uzyskiwanych w regionie zaliczanym do OKE Poznań.

Uczniowie brali aktywny udział w projektach:

  • Odnawialne Źródła Energii – pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE. W ramach projektu szkoła została wyposażona w zestawy edukacyjne do naucznnia podstaw wiedzy związanej z energią odnawialną.
  • „Postaw na Słońce” – ogólnopolski projekt, którego celem było promowanie odnawialnych źródeł w lokalnym środowisku.
  • „Filmeko” – projekt dla uczniów – nagranie klipu filmowego, promującego energię odnawialną.

 

Uczniowie brali udział w wielu wycieczkach przedmiotowych do firm zajmujących się energią odnawialną, wizytowali biogazownię w Szklarce Myślniewskiej, elektrownie wiatrowe w Tokarzewie, zwiedzali Targi Energii Odnawialnej w Poznaniu i Łodzi.
Utworzono pracownię OZE, w której udało się zgromadzić podstawowe narzędzia i materiały do nauczania zawodu. Powstały trzy stanowiska egzaminacyjne wyposażone w panele fotowoltaiczne, inwertery, odbiorniki prądu z odpowiednim oprzyrządowaniem.
Kilkuletnia przerwa w kształceniu w tym zawodzie zakończyła się w roku szkolnym 2022/23, ponownie został otwarty nabór: technik urządzeń i energetyki odnawialnej.

Przyjęto 8 uczniów.