LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
5.3.2. Projekt „Praktyka czyni mistrza” Informacja o projekcie

Projekt „Praktyka czyni mistrza” to już drugie przedsięwzięcie realizowane we współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego i Zespołu Szkół Nr 2 z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Projektem „Praktyka czyni mistrza” objętych zostało 123 uczniów: 48 uczniów z kierunku technik mechatronik, 47 uczniów z kierunku technik logistyk, 28 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizowany był od 7 stycznia 2019r. do 31 sierpnia 2020r. (przedłużenie realizacji do 28.02.2021). Całkowita wartość projektu to 747 516,25 zł.

W ramach projektu zrealizowano:
1. Zajęcia Zajęcia specjalistyczne w formie kursów, szkoleń, warsztatów
Jednym z celów projektu było podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach:

TECHNIK MECHATRONIK

 • kurs AutoCAD,
 • kurs z obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • kurs Grafcet + FluidSIM,
 • kurs SEP (+egzamin),
 • szkolenie z sieci komunikacyjnych – poziom podstawowy,
 • szkolenie z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • warsztaty – montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych oraz maszyn i urządzeń,
 • warsztaty – montaż elementów, zespołów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
 • warsztaty – montaż elementów i podzespołów elektrycznych oraz elektronicznych w mechatronice,
 • warsztaty – rozruch i konserwacja systemów mechatronicznych,
 • szkolenie z programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • warsztaty specjalistyczne – podstawy robotyki,
 • język angielski zawodowy,
 • język niemiecki zawodowy.

 

TECHNIK LOGISTYK

 • kurs z obsługi wózków widłowych I WJO (+ egzamin),
 • kurs z obsługi i programowania kasy fiskalnej,
 • kurs z obsługi klienta i techniki sprzedaży,
 • szkolenie z obsługi programu Cartall Truck,
 • szkolenie z komunikacji i współpracy w zespole,
 • szkolenie z obsługi programu Insert,
 • szkolenie z systemu zintegrowanego HPZ z modułem speed i modułem – produkcji,
 • język angielski zawodowy,
 • język niemiecki zawodowy.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 • kurs kelnerski,
 • kurs barmański,
 • warsztaty z systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (GHP, GMP, HACCP),
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty cukiernicze,
 • warsztaty piekarnicze,
 • warsztaty z obsługi programów dietetycznych,
 • kurs baristyczny,
 • warsztaty specjalistyczne – kuchnia molekularna,
 • język angielski zawodowy,
 • język niemiecki zawodowy.

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • kurs programowania robotów – poziom zaawansowany,
 • kurs obsługi programów komputerowych stosowanych w logistyce,
 • warsztaty – nowoczesne cukiernictwo,
 • kurs baristyczny – poziom 2 – latte art, artystyczne dekorowanie kaw,
 • kurs języka angielskiego zawodowego,
 • studia podyplomowe „Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką” na Politechnice w Poznaniu,
 • studia podyplomowe „Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

2. Miesięczne płatne staże zawodowe
W trakcie wakacji 76 uczniów skorzystało z miesięcznych płatnych staży zawodowych w specjalistycznych zakładach branży mechatronicznej, logistycznej i gastronomicznej. Podczas stażu młodzież poznawała specyfikę wybranych zawodów w rzeczywistych warunkach pracy. Zdobywała umiejętności nie tylko zawodowe, ale również społeczne – uczyła się odpowiedzialności, punktualności, współpracy w zespole, poszanowania dóbr i organizacji pracy. Dla wielu z nich były to pierwsze zawodowe doświadczenia, które mogą wykorzystać zarówno w szkole, jak i w pracy.

3. Pracownia mechatroniczna
23 stycznia 2020r. odbyło się oficjalne otwarcie pracowni mechatronicznej, stworzonej w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza”. W uroczystości uczestniczyli Starosta Ostrzeszowski, Wicestarosta oraz członkowie Komisji Oświaty, przedstawiciele UPEMI i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą, dyrektorzy szkół, przewodnicząca Rady Rodziców, doradcy zawodowi.
Głównym celem realizacji tego zadania było zapewnienie młodzieży kształcącej się w zawodzie technik mechatronik warunków, w których doskonalić będą umiejętności praktyczne w zakresie montażu, uruchamiania, konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych, a także ich eksploatacji i programowania. Dzięki temu lepiej przygotują się do zdobycia kwalifikacji w swoim zawodzie. W pracowni uczniowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania związane z mechaniką, elektroniką, projektowaniem, automatyką i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Do dyspozycji uczniów są trzy profesjonalne stanowiska dydaktyczne z rozdzielnicami elektrycznymi oraz zestawami i narzędziami do pneumatyki i sensoryki. Pracownia wyposażona została również w silnik trójfazowy, kompresor olejowy i zestawy napędów elektrycznych oraz stanowiska komputerowe, dzięki którym młodzież może korzystać ze specjalistycznych programów branżowych.
Doposażenie pracowni w ramach projektu nie byłoby jednak możliwe bez pomocy przedsiębiorców współpracujących ze szkołą, którzy dołożyli wszelkich starań, aby wyremontować to pomieszczenie i stworzyć warunki do prowadzenia lekcji i zajęć praktycznych. Serdecznie dziękujemy za to ogromne wsparcie.
Najważniejszym punktem tej uroczystości była prezentacja układów elektropneumatycznych na nowych stanowiskach wykonana przez uczniów technikum mechatronicznego. Okazało się, że nowoczesny sprzęt ma szeroki wachlarz zastosowań, które z pewnością usprawnią i uatrakcyjnią zajęcia zawodowe.

4. Doposażenie pracowni logistycznej
W ramach projektu „Praktyka czyni mistrza” pracownia logistyczna została doposażona w sprzęt komputerowy i urządzenia specjalistyczne o łącznej wartości ponad 30 000 złotych. Do dyspozycji uczniów jest 10 komputerów przenośnych, drukarka i czytnik kodów kreskowych oraz drukarka etykiet. Ponadto w komputerach zainstalowany został program Cartall Truck służący do wytyczania tras dla pojazdów ciężarowych z najdokładniejszą cyfrową mapą. Doposażenie pracowni w sprzęt i urządzenia umożliwi młodzieży realizację ćwiczeń praktycznych, kursów i szkoleń zawodowych oraz lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego i pracy w branży logistycznej.