LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
11. Obchody Jubileuszu 50-lecia szkoły

Finał Roku Jubileuszowego 50-lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Pol – sko – Norweskiej w Ostrzeszowie trwał trzy dni.
Poniedziałek 10 października od 8:00 rozpoczęło się spotkanie (w ko – ściele pw. Św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie) uczniów i nauczycieli z ab – solwentami szkoły, którzy wybrali drogę kapłaństwa lub życia zakonnego (razem 14 absolwentów: 12 księży, jedna zakonnica i jeden brat zakonny). Wśród nich absolwent TMP z 1989 r. – ks. Sławomir Knopik Prowincjał Gene – ralny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Po spotkaniu odbyła się koncelebrowana Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Damia – na Bryla Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej.
W południe otwarto wystawę jubileuszową w sali gimnastycznej przy ul. Zamkowej, pokazującą ewolucję ZS Nr 2 od szkoły przyzakładowej Fa – bryki Urządzeń Mechanicznych „Ostrzeszów” do zespołu szkół składającego się z trzech szkół: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2 i Branżowa Szkoła Stopnia I Nr 2. Wystawę przygotowali: Justyna Śmiatacz – Skorupska, Włodzimierz Piekarczyk i Dariusz Wrzalski (absolwent TMP z 1991r.).

We wtorek 11 października wmurowano przy sali gimnastycznej przy ulicy Krańcowej Kapsułę Czasu (inicjatywa nauczyciela programowania – Macieja Stencla, darczyńcami kapsuł są: Tadeusz Czwordon – absolwent TMP z 1976r. i Bogumił Garczarek – absolwent TM z 1998r., wykonawcą technicznym miejsca wmurowania kapsuł jest Marek Czwordon – aktualny starszy woźny ZS2. Otwarcie Kapsuły planowane jest na 75-lecie szkoły w 2047 roku. Grupa uczniów z nauczycielem historii Robertem Hylą podążyła na cmentarz, by zapalić znicze pamięci na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie od godziny 9:00 rozpoczął się czas aktywności fizycznej dla uczniów ZS2, na który składały się zawody sportowe: piłka siatkowa, nożna, turniej minigolfa, sztafeta na 50 km, a klasy pierwsze uczestniczyły w grze miejskiej i „otrzęsinach” przygotowanych przez na – uczycieli i SU. Przeprowadzono także zawody strzeleckie na strzelnicy Brac – twa Kurkowego o Puchar Przechodni Starosty Ostrzeszowskiego. Zawody zostały zorganizowane przez pana Marka Czwordona.
Wszyscy pokrzepili się w trakcie obchodów Dnia Pyra, który tradycyjnie, jak co roku, przygotowali uczniowie i nauczyciele technikum – żywienie i usługi gastronomiczne oraz Wielkopolska Izba Rolnicza z prezesem panem Piotrem Walkowskim. W trakcie Dnia Pyra odbył się konkurs kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich oraz wystawa wyrobów naturalnych sklepu pana Arkadiusza Suchaneckiego.
W środę 12 października o 8:00 odbyło się Ślubowanie Klas Pierwszych ZS 2 – wyjątkowo w w sali kinowej „PIAST”. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w prapremierze występu artystycznego Gali Jubileuszowej. O godzinie 12:00 rozpoczęła się Gala Jubileuszowa, na którą przybyli: Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Grabowski, Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł z Dyrektorką Delegatury w Kaliszu Violettą Słupianek, Senator Ewa Matecka, Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Burmistrz Miasta i Gminy Patryk Jędrowiak, delegacje zagraniczne ze szkół w Ukrainie i Czechach oraz przedstawiciele samorządów: powiatowego i miejsko – gminnych z pobliskich miejscowości, przedstawiciele instytucji powiatowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele rzemiosła i pracodawców, nauczyciele czynni i emerytowani, a także liczni absolwenci szkoły oraz uczniowie. Po powitaniu i przemówieniu dyrektora szkoły Ziemisława Szmaja nastąpiły wypowiedzi zaproszonych gości. Swoje życzenia przesłał w formie elektronicznej generał dywizji Adam Joks absolwent szkoły – LZ 1985 roku – aktualnie od 2021r. pełni funkcję zastępcy dowódcy V Korpusu Sił Lądowych USA . Galę zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży, opracowany przez Witolda Pelkę. Opis programu artystycznego znajduje się na następnych stronach.
Po Gali Jubileuszowej goście oglądali wystawę prezentującą historię i teraźniejszość szkoły w formie tradycyjnej i cyfrowej (budynek przy ulicy Zamkowej). Następnie goście przybyli do budynku głównego przy ulicy Krańcowej, który zwiedzali pod przewodnictwem uczniów i nauczycieli. Duże zainteresowanie wzbudzały sale dydaktyczne i hale warsztatów szkolnych, bowiem dziesięciolecia rozwoju szkoły zmieniły jej oblicze. Na zakończenie pobytu w szkole goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Nastąpił czas spotkań po latach, rozmów pełnych wspomnień i wyrazów uznania dla dokonań wszystkich tworzących społeczność Zespołu Szkół Nr 2.
Program artystyczny z okazji 50 – lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie
Program artystyczny oparto na dwóch filarach: części muzyczno – teatralnej i filmie dokumentalnym.
Cześć I zawierała trzy utwory:

  1. „Małe tęsknoty” (Mogielnicki, Trzciński) – piosenka była wprowadzeniem do wspomnień o najstarszych wydarzeniach z historii szkoły, miała jednak przede wszystkim wywołać atmosferę bliskości minionej epoki. Wykonanie zostało uzupełnione animacją teatralną oraz pokazem slajdów. Aranżacja na fortepian elektryczny została przygotowana w specjalny sposób i wiązała się z metalową przeszłością i rodowodem placówki, podkreśleniem czego była barwa instrumentu wykorzystanego w podkładzie muzycznym. Dopełnieniem była gra świateł.
  2. „Łatwopalni” (Cygan, Janson) utwór oznaczający przemijanie i zachęcający do utrwalania przeszłości, w szczególności zaś ludzkich dokonań, które nie mają materialnego charakteru. Także w tym przypadku przygotowane zostało oryginalne opracowanie muzyki. Aranżacja oszczędna w środkach wyrazu miała koncentrować słuchacza na tekście i odnosić wydarzenia oraz osoby z historii szkoły do uniwersalnego przesłania wyrażonego w piosence. Interpretacja została wzbogacona animacją teatralną z wykorzystaniem rekwizytu – gazety (papieru). Aktorzy ubrani w czarne kostiumy swobodnie przemieszczają się po scenie, wykonując różne czynności (czytają, zasłaniają się, drą gazety). Inscenizacja została wzbogacona archiwalnymi zdjęciami.
  3. „Nie wystarczy mi” – utwór dedykowany nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy odeszli w ostatnich latach. Opracowanie muzyczne zostało przygotowane z myślą o wykonaniu kameralnym (w oryginale utwór musicalowy). Tym razem aktorzy tworzą przy pomocy lampek telefonów świecowisko pamięci, zachęcając do wykonania podobnej czynności publiczność. Ten zwyczaj pojawiał się na koncertach muzyki rockowej. Efekt sceniczny wzbogacił tak zwany dym estradowy oraz światła. W przeplocie utworów pojawiały się zabawne scenki kabaretowe odzwierciedlające charakterystyczne zjawiska dla rzeczywistości lat 70 i całej dekady tzw. epoki gierkowskiej. Z uśmiechem potraktowano pierwsze etapy budowy szkoły (rozmowa właścicielki łąki, na której stanęła szkoła, z architektem) – w poszczególne role wcielają się uczniowie szkolnej grupy teatralnej „Na wynos”.

Łącznikiem pomiędzy poszczególnymi scenami jest także głos narratora z odtworzenia, który buduje odpowiednią atmosferę i wprowadza nastrój. Narrację przygotowano, nagrano, a następnie osadzono w obrazach z historii szkoły.

Dekadę lat 80 reprezentuje manifest młodzieży tamtego pokolenia – „Chcemy być sobą” zespołu Perfect. Aranżacja została opracowana specjalnie na potrzeby programu. Z piosenki przechodzimy płynnie do sceny teatralnej i choreograficznej przygotowanej przez uczennice tworzące zespół taneczny.

Część II – Film dokumentalny przygotowany na podstawie wywiadów z najstarszymi pracownikami szkoły, a następnie zmontowany w całość przenikających się wypowiedzi. Praca nad materiałami trwała 8 miesięcy, nagrano łącznie 6 godzin rozmów, które w przyszłości będą wspaniałym źródłem wiedzy.
W ostatniej części filmu wypowiadają się uczniowie, którzy byli pierwszoklasistami w roku Jubileuszu. W finale widzimy teledysk piosenki „Szkoła jest ważna”. Zdjęcia i montaż wykonali Grzegorz Kosmala i Piotr Kosmala ze Studia 6×6 (Ojciec i syn) – absolwent i obecny uczeń.

Piosenka finałowa 50 -lecia
„Szkoła jest ważna”
słowa i muzyka: Witold Pelka

1. Pierwsze decyzje – to tutaj
Pierwsza łza szczęścia – też słona
Kroki w dorosłość i miłość.
Zielona
Miłość zielona

Ref. Szkoła to zawsze mocny fundament
Chcesz pisać księgę życia, robisz atrament.
Z tej wiedzy i ludzi. Z tych wspomnień, z tych dat.
Szkoła jest ważna, stąd idziesz w świat

2. Pierwsze marzenia – to tutaj
Pierwszy bunt szczery – nieskrycie
Głos pokolenia, co zmienia
Życie
Zmienia życie

Ref.

3. Pierwsze odkrycia – to tutaj.
Pierwsze zwątpienia w świat cały
Nerwy majowe, co w głowie
Zostały!
W głowie zostały

Ref.

Inicjatywy z okazji 50-lecia szkoły zrealizowane w Roku Jubileuszowym

13.10.2021 rozpoczęcie obchodów jubileuszu podczas szkolnej uroczystości z okazji DEN z udziałem emerytowanych nauczycieli i pracowników, zaprezentowanie logo 50-lecia opracowanego przez Piotra Prusinkiewicza.
11.2021 powstanie strony jubileuszu www.50zs2.pl opracowanej przez Julię i Macieja Stenclów.
11.2021 – rozpoczęcie akcji przeprowadzenia 50 wywiadów na 50-lecie Szkoły z inicjatywy Witolda Pelki i uczniów z klas II LO.
15.12.2021 – akcja „50 kg jabłek na 50-lecie szkoły” organizowana przez młodzież z technikum – kierunek żywienie i usługi gastronomiczne pod opieką Iwony Barczyńskiej. Celem akcji było promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
28.05.2022 – Piknik Szkolny z okazji obchodów 50-lecia, Dnia Dziecka oraz Dnia Patrona dla uczniów, rodziców i nauczycieli zorganizowany przez Samorząd Uczniowski z opiekunami: M. Kraśnicka i M.Gaszewska we współpracy z Radą Rodziców. W programie dla uczniów: gra terenowa dla klas, belgijka (inicjatywa uczniów SU), turniej gry w chińczyka i w ping ponga, warsztaty przedsiębiorczości, żywa lekcja historii, grill , ognisko, strefa gastronomiczna, losowanie nagród.
Konkurs dla klas biorących udział w pikniku, związany z wystawą z okazji 50-lecia przeprowadzony przez Justynę Śmiatacz- Skorupską. W programie dla rodziców: strefa gastronomiczna, zabawa taneczna z didżejem, licytacja przedmiotów „z duszą”, wspólne tańce.
Możliwość obejrzenia wystawy „Historia i Teraźniejszość” przygotowanej przez Justynę Śmiatacz-Skorupską, Włodzimierza Piekarczyka i Dariusza Wrzalskiego .
31.05.2022 – opublikowanie na szkolnym Facebooku wiersza „Fumowska szkoło…”, napisanego przez Włodzimierza Piekarczyka w celu upamiętnienia Jubileuszu 50-lecia szkoły.
06.06.2022 – zatwierdzenie projektu Erasmus+, którego tytuł nawiązuje do 50 –lecia szkoły -”Wielojęzyczność i wielokulturowość-wprowadzany szkołę w europejski i cyfrowy świat na kolejne 50 lat”
12.06.2022 – jubileuszowa edycja VI Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej (wspólne zdjęcie nawiązuje do jubileuszu 50-lecia szkoły).
26.06.2022 – wydanie publikacji „Złota Księga Anegdot Szkolnych” autorstwa Witolda Pelki, opracowanie graficzne Dorota Kusiak, Zuzanna Nieruchalska-Kulawiak, Piotr Prusinkiewicz, Dariusz Wrzalski.
26.06.2022 – Koncert Jubileuszowy z okazji 15- lecia zespołu Foomix prowadzonego przez Adama Fularę.
30.09.2022 – rajd rowerowy do najbardziej oddalonej granicy powiatu – 50km w jedną stronę – organizator i opiekun Piotr Szewczyk. Trasa: Ostrzeszów -Doruchów – Oświęcim – Węglewice – Klonowa – Tokarzew – Mikorzyn – Rogaszyce – Ostrzeszów, organizator Piotr Szewczyk. 0
6.10.2022 zaprezentowanie piosenki jubileuszowej – słowa i muzyka Witold Pelka.
03 – 06.10.2022 posadzenie 50 róż okrywowych na terenie szkoły w ramach akcji 50 róż na 50-lecie. (pomysłodawczynie: Dorota Kusiak, Krystyna Trzeciak, wykonanie – uczniowie technikum – architektura krajobrazu pod nadzorem Martyny Frach i Aleksandry Zmudy).
10.10.2022 Otwarcie Wystawy Jubileuszowej wykonanej przez Justynę Śmiatacz-Skorupską, Włodzimierza Piekarczyka i Dariusza Wrzalskiego.
11.10.2022 wmurowanie Kapsuł Czasu (inicjatywa Macieja Stencla, wykonanie Marek Czwordon, Dariusz Wrzalski, fundatorzy Bogumił Garczarek i Tadeusz Czwordon).
11.10.2022 Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty zorganizowane przez Marka Czwordona i Bractwo Kurkowe.
11.10.2022 przeprowadzenie zawodów sportowych:
– Finał Mistrzostw Szkoły w Halowej Piłce Nożnej – futsal – Radosław Aksamski,
– Finał Mistrzostw Szkoły w Siatkówce – Przemysław Grabowski,
– Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym – Maciej Franczak,
– Mistrzostwa Szkoły w Minigolfie – Maciej Franczak,
– sztafeta biegowa: 50 km na 50-lecie szkoły – Bogusław Kokoszko, Piotr Szewczyk, – warsztaty taneczne przeprowadzone przez Natalię Doruch-Pałka i Klaudię Zaród. 11.10.2022 Gra Miejska opracowana przez Renatę Kubiaczyk i Piotra Prusinkiewicza, przygotowanie jednego ze stanowisk gry miejskiej (sala gimnastyczna przy ulicy Zamkowej), opracowanie testu z historii szkoły dla uczniów klas pierwszych i przeprowadzenie go – Justyna Śmiatacz-Skorupska.
11.10.2022 przeprowadzenie Otrzęsin Klas Pierwszych przez SU pod kierunkiem Marty Gaszewskiej i Malwiny Kraśnickiej.
11.10.2022 zorganizowanie Dnia Pyra przez uczniów technikum kierunek – żywienie i usługi gastronomiczne pod opieką Iwony Barczyńskiej, Marioli Gani, Anny Łukasik, Pawła Powroźnika przy udziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Kół Gospodyń Wiejskich.
11.10.2022 zapalenie zniczy na grobach byłych nauczycieli i pracowników szkoły na miejscowym cmentarzu – opieka nad grupą uczniów – Robert Hyla.
12.10.2022 Ślubowanie Klas Pierwszych w Kinie „Piast”.
12.10.2022 Gala Jubileuszowa opracowana przez Witolda Pelkę.
13.10.2022 Zakończenie obchodów 50-lecia szkoły na uroczystości z okazji DEN z udziałem gości z zaprzyjaźnionych szkół z Holic w Czechach i z Drohobycza w Ukrainie oraz z udziałem emerytowanych i czynnych nauczycieli i pracowników naszej szkoły w restauracji „Eldorado”.