LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
5.3.1. Projekt „Zawodowcy na 6-stkę!” Informacje o projekcie

Projekt „Zawodowcy na 6stkę!” to wspólne przedsięwzięcie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Powiatu Ostrzeszowskiego i Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie. Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Projektem „Zawodowcy na 6stkę” objętych zostało 100 uczniów Technikum Nr 2 : 48 uczniów – technik żywienia i usług gastronomicznych, 24 uczniów – technik architektury krajobrazu, 28 uczniów technik rolnik oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizowany był od 19 grudnia 2016r. do 19 czerwca 2018r. Całkowita wartość projektu to 546 091,05 zł.

Zajęcia specjalistyczne w formie kursów, szkoleń, warsztatów.

Jednym z trzech celów szczegółowych projektu było podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, dzięki nawiązanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń/zajęć oraz warsztatów specjalistycznych.
Uczniowie i nauczyciele poszczególnych kierunków wzięli udział w następujących kursach, szkoleniach i warsztatach:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 • warsztaty z dietetyki,
 • warsztaty baristyczne,
 • warsztaty barmańskie,
 • warsztaty z carvingu,
 • warsztaty florystyczne i dekoracji stołu,
 •  warsztaty sommelierskie,
 • warsztaty z cukiernictwa,
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty z savoir-vivre,
 • warsztaty z organizowania, planowania i realizacji produkcji gastronomicznej,
 • warsztaty z oceny jakości żywności i przechowywania, sporządzania potraw i napojów, planowania i oceny żywności.

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • warsztaty z rysunku i malarstwa,
 • warsztaty z pielęgnacji ogrodów,
 • warsztaty z projektowania w Gardenphilia,
 • warsztaty z pomiarów i obliczeń geodezyjnych z uwzględnieniem współczesnych technik komputerowych,
 • warsztaty z rozpoznawania gatunków roślin,

 

TECHNIK ROLNIK

 • warsztaty z przygotowania zwierząt do aukcji i pokazów,
 • warsztaty z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym,
 • warsztaty z przepisów sanitarnych dotyczących produkcji mięsa wieprzowego, mleka i innych produktów rolniczych,
 • kurs na inseminatora,
 • kurs operatora kombajnu.

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • szkolenie z obsługi programów komputerowych stosowanych w gastronomii,
 • szkolenie w zakresie komputerowego wspomagania do celów nauczania rysunku technicznego oraz opracowywania projektów,
 • szkolenie z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych i działalności pozarolniczej,
 • kurs kelnerski – ekstra serwis – poziom mistrzowski,
 • kurs projektowania i realizacji ogrodów,
 • warsztaty z metamorfoz ogrodów,
 • studia podyplomowe „Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, staż zawodowy w restauracji „P jak Pysznie” w Kępnie.

 

W ramach projektu zrealizowano:
1. Miesięczne płatne staże zawodowe
W trakcie wakacji 65 uczniów skorzystało z miesięcznych staży zawodowych w specjalistycznych zakładach branży gastronomicznej, architektury krajobrazu i rolniczej znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego. Podczas stażu młodzież poznawała tajniki pracy w wybranych zawodach, zdobywała nowe umiejętności, a także uczyła się współpracy w grupie i odpowiedzialności. Oprócz zdobytych umiejętności praktycznych otrzymali stypendium stażowe. Dla wielu z nich były to pierwsze pieniądze zarobione podczas pracy w swoim zawodzie.

2. Wspólpraca z wyższą uczelnią
Uczniowie Technikum Nr 2 – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu i technik rolnik uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Nawiązanie tej współpracy było możliwe dzięki realizacji projektu „Zawodowcy na 6stkę”. Uczniowie każdego kierunku zaproponowali po dwa bloki tematyczne, które były omawiane w trakcie zajęć z wykładowcami uczelni. Architektów krajobrazu najbardziej interesowały zagadnienia związane z projektowaniem współczesnych terenów zieleni oraz zastosowaniem roślin ozdobnych. Rolnicy jak najwięcej chcieli dowiedzieć się o nowoczesnych i innowacyjnych technologiach uprawy roślin i chowu zwierząt, natomiast kucharze zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu diet alternatywnych, żywności funkcjonalnej i wygodnej.
Młodzież spędziła w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w sumie 6 dni, ucząc się systemem dokładnie takim jak studenci. Nowością był dla nich swobodny sposób przekazywania wiedzy, mnóstwo ćwiczeń praktycznych, dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz wiedzy i doświadczenia wykładowców.
Wycieczki na Uniwersytet Przyrodniczy z pewnością zainspirowały niektórych uczniów do dalszego kształcenia się w swoich specjalnościach, a nauczycieli przedmiotów zawodowych do kontynuacji i rozwijania nawiązanej współpracy.

3. Pracownia gastronomiczna
6 września 2017r. w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni gastronomicznej. Jedno z pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Krańcowej zostało zaadaptowane w celu utworzenia kuchni z zapleczem magazynowym i zmywalnią naczyń. Pierwszy etap stanowiły prace budowlane i instalatorskie zgodnie z projektem przygotowanym przez głównego wykonawcę. Drugi etap to wyposażenie pomieszczeń w profesjonalne urządzenia i sprzęt gastronomiczny. Pracownia składa się z trzech części: kuchni właściwej, zmywalni naczyń i części magazynowej. Do dyspozycji uczniów są trzy w pełni wyposażone stanowiska robocze ze stali nierdzewnej, na każdym z nich może pracować 4-5 uczniów. Stanowiska wyposażone są w stoły robocze, kuchnie elektryczne z piekarnikiem, profesjonalne sprzęty do obróbki surowców (roboty wieloczynnościowe, blendery, miksery, szatkownice, maszynki do mielenia mięsa), a także komplety garnków, patelni, sprzętów drobnych, zastawy stołowej i sztućców. Młodzież może korzystać również z pieca konwekcyjno – parowego, zmywarki gastronomicznej, szafy chłodniczej oraz naświetlacza do jaj. Nadrzędnym celem podjętych działań projektowych było stworzenie uczniom warunków, jakie panują w zakładach gastronomicznych działających na bardzo wysokim poziomie, aby po zakończeniu nauki byli w pełni przygotowani do pracy w wymarzonym zawodzie.
W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczył Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Wicestarosta Zofia Witkowska, Kierownik Wydziału Oświaty Adam Mickiewicz, Sekretarz Powiatu Ireneusz Jeziorny i Skarbnik Powiatu Czesław Mitmański oraz Wizytatorka Kuratorium Oświaty Ewa Kargol-Stybaniewicz.
4. Pracownia obsługi gości 18 października 2017r. w Zespole Szkół Nr 2 odbyło się uroczyste otwarcie drugiej pracowni stworzonej w ramach projektu „Zawodowcy na 6-stkę!”. Głównym celem realizacji tego zadania było zapewnienie młodzieży uczącej się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych warunków, w których będą mogli doskonalić umiejętności praktyczne w zakresie przygotowania sali konsumenckiej do przyjęcia gości, zasad obsługi klientów indywidualnych oraz organizacji przyjęć okolicznościowych. Dzięki temu lepiej przygotowują się do zdobycia drugiej kwalifikacji w swoim zawodzie. W pracowni uczniowie mogą również rozwijać zainteresowania i talenty kelnerskie, barmańskie, baristyczne i sommelierskie. Pracownia składa się z sali konsumenckiej oraz w pełni wyposażonego stanowiska barowego. Do dyspozycji uczniów jest profesjonalny wysokociśnieniowy ekspres do kawy, kruszarka do lodu, lodówka i zmywarka barowa. Stanowisko wyposażone jest w różnego rodzaju szklanki i kieliszki, zestaw przyborów barmańskich, shakery i tace kelnerskie. Młodzież korzystać może również z pełnej zastawy stołowej, sztućców klasycznych, specjalnych i serwisowych oraz bielizny stołowej. Program komputerowy PC Gastronom zainstalowany w pracowni umożliwia młodzieży prowadzenie gospodarki magazynowej, tworzenie receptur, kalkulację cen potraw, przyjmowanie zamówień i rozliczanie sprzedaży. Nowej pracowni przyświeca hasło „Profesjonalna obsługa gościa jest sztuką”, a jej otwarcie uświetnili swoją obecnością Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska i członkowie Zarządu Powiatu.