LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1.7. Technik programista

Programista to jeden z najlepiej płatnych i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, których nie przerażają przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja, dająca m.in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (np. inteligentne domy itp.).

Absolwent szkoły w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  •  tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych (SQL),
  • programowania aplikacji internetowych (HTML, CSS, PHP, Java-Script),
  • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią,
  • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
  • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych,
  • tworzenia aplikacji mobilnych (Cordova, Framework7, JavaScript),
  • projektowania obiektowego aplikacji.

 

Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwia absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.
Od technika programisty wymaga się kreatywności, zdolności logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów a także umiejętności pracy w zespole. Programista posługuje się znajomością języków programowania, konstruowania algorytmów, wykorzystuje zdolności logicznego myślenia do tworzenia dużych projektów i startupów. Kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłe, aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania.
Inspiracją do podjęcia kroków do wprowadzenia zawodu technik programista w naszej szkole był udział wicedyrektora Ziemisława Szmaja i Piotra Prusinkiewicza – nauczycieli przedmiotów informatycznych w seminarium dla branży elektryczno-energetycznej we Wrocławiu 11-12 grudnia 2017 zorganizowanym przez MEN i ORE.
Drugim argumentem była analiza losów naszych absolwentów i coraz większe zainteresowanie programowaniem grupy uczniów kierowanych przez Adama Fularę nauczyciela przedmiotów informatycznych.
Nauczyciele przedmiotów informatycznych Adam Fulara, Grzegorz Szałkowski i Ziemisław Szmaj w roku szkolnym 2017/18 podjęli pracę nad tym projektem. Należy nadmienić, że to przedsięwzięcie obejmowało koncepcję wprowadzenia zawodu technik programista na listę zawodów kształcenia w technikach w Polsce co wymagało zaopiniowania i pomocy wielu instytucji. Adam Fulara zaproponował współpracę z Instytutem Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut ten, po przedstawieniu mu programu, objął patronatem i opieką merytoryczną projekt kształcenia o profilu programistycznym na poziomie szkoły średniej.
Pozytywną opinię o zapotrzebowaniu na taki zawód wydał Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowa Rada Rynku Pracy w Ostrzeszowie.
Pozytywną opinię o naszym projekcie wprowadzenia zawodu technik programista wydali także: Konfederacja Pracodawców Lewiatan w Poznaniu, Dyrektor i Rada Rodziców naszej szkoły.
W/w nauczyciele opracowali projekt eksperymentu pedagogicznego pod tytułem „Program kształcenia w zawodzie technik programista”, który obejmował opracowanie podstawy programowej, programu nauczania i koncepcji nowej kwalifikacji dla nowego zawodu technik programista.
Mając powyższe opinie i opracowania, przygotowano wniosek do pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, który złożono do Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Pan wizytator Rafał Paterek bardzo pomógł nam przecierać szlaki eksperymentu pedagogicznego w związku ze zmianami procedur. Pozytywna opinia o naszym opracowaniu, wydana przez wicekuratora Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pana Zbigniewa Talagę, była decydująca dla losów projektu. W maju zaproszono wicedyrektora Ziemisława Szmaja do Ministerstwa Cyfryzacji na seminarium Rady ds. Kompetencji Sektora IT, by przedstawił nasz projekt nowego zawodu technik programista. W trakcie seminarium pozytywnie wypowiadano się na temat tego projektu.
11 czerwca 2018 roku otrzymaliśmy telefoniczną informację z MEN o zgodzie na otwarcie w roku szkolnym 2018/19 klas w zawodzie TECHNIK PROGRAMISTA.

Decyzja podpisana przez panią Minister Edukacji Narodowej jest datowana 18.06.2018 r. Pierwotnie eksperyment miał obejmować dwa ostatnie roczniki absolwentów gimnazjum.

W roku szkolnym 2021/22 43 uczniów zakończyło edukację jako pierwsi technicy programiści.

Na rok szkolny 2022/23 przyjęto 52 uczniów na ten profil.