LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1.8. Technik rolnik

Opracowanie Krystyna Trzeciak
Zawód technik rolnik jest już na trwałe wpisany w ofertę edukacyjną naszej szkoły. Po połączeniu Zespołu Szkół Nr 3 z Zespołem Szkół Nr 2 zawód ten nadal cieszy się zainteresowaniem. Technik rolnik to idealny zawód dla osób, które chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą. Daje on uprawnienia do przejęcia od rodziców gospodarstwa rolnego oraz przygotowuje do jego prowadzenia. Do zawodu najczęściej przygotowują się uczniowie pochodzący z rodzin rolników lub już pomagający rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Od lat trwa współpraca z lokalnymi gospodarstwami rolnymi, bardzo często prowadzonymi przez naszych absolwentów, którzy chętnie dzielą się swoimi osiągnięciami i praktyczną wiedzą, m.in. są to gospodarstwa:

 • Łukasz Kubasik Mączniki (bydło mleczne),
 • Marek i Anna Golanowscy Kraszewice (bydło mleczne),
 • Łukasz Drzazga – Skarydzew (bydło mleczne),
 • Tadeusz Godek Doruchów (hodowla koni),
 • Paweł i Barbara Wieteccy Gospodarstwo rolne Grabów Pustkowie (produkcja nasienna ziemniaka i bydło opasowe),
 • Agnieszka Pawlik Bałdowice (Gospodarstwo ogólnorolne i produkcja mleka),
 • Piotr Kiciński Profesjonalna pasieka „Przy lesie”,
 • Dorota Wyrobek – Ślizów koło Sycowa (bydło mleczne),
 • Monika Urbaniak Weronikopole (produkcja roślinna),
 • Marian i Jolanta Adamscy– Zajączki (bydło mleczne).

 

Współpracujemy również z następującymi instytucjami: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolską Izbą Rolniczą, Powiatową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego, Państwową Inspekcją Pracy. Na przestrzeni lat uczniowie uczestniczyli w bardzo wielu projektach, w których zdobywali wiedzę i nowe umiejętności, m.in. „Zawodowcy na 6-tkę”, „Dobry zawód – dobra przyszłość”, a od 2021 roku uczestnictwo w projekcie „Europejskie praktyki zawodowe szansą na lepszy start dla uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie” pozwoliło uczniom na poznanie różnych rodzajów technologii produkcji we włoskich gospodarstwach.
Dodatkową wiedzę ekonomiczną uczniowie zdobywają, biorąc udział w projekcie „Hektar wiedzy dla szkół” – dawka wiedzy z udziału w wykładach prowadzonych przez specjalistów jest przydatna nie tylko na starcie prowadzenia gospodarstwa, ale daje bardzo dużo praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania rynku rolnego, jego zmian i jak sobie w takich sytuacjach radzić.
Zajęcia praktyczne oraz staże zawodowe przeprowadzane w gospodarstwach współpracujących ze szkołą dają bardzo duże możliwości dydaktyczne, gdyż zapoznajemy uczniów nie tylko z konkretnym zadaniem, ale umożliwiamy także poznanie prowadzenia gospodarstwa od strony ekonomicznej, zwracając jednocześnie uwagę na kłopoty i problemy, z jakimi boryka się rolnik. Oprócz zajęć praktycznych organizujemy szereg wyjazdów i wycieczek przedmiotowych mających na celu przede wszystkim zapoznanie się z różnymi procesami produkcyjnymi. Odwiedzamy mleczarnie, mieszalnie pasz, gospodarstwa rybackie, młyny, stacje hodowli.
Uczestniczymy w targach, wystawach i pokazach rolniczych (AGRO SHOW Targi Rolnicze Bednary, POLAGRA Premiery, OPOLAGRA) oraz w pokazach wiosennych prac polowych, zbioru zielonek, siewu i zabiegów pielęgnacyjnych. Organizujemy lekcje terenowe, by uczniowie poznali np. odkrywki glebowe, rozpoznawanie chwastów, fazy rozwojowe roślin, technologię doju mechanicznego. Klasy rolnicze same organizują wystawy odmian ziemniaka oraz prezentują technologię produkcji podczas imprez szkolnych np., „Dzień Pyra” i inne. Nie sposób opisać wszystkich działań, w jakie włączają się uczniowie klas rolniczych, praktycznie biorą bardzo aktywny udział w życiu szkoły.
Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych rolniczych i przygotowujący do egzaminów zawodowych to Urszula Łacina, Krystyna Trzeciak i Janusz Sławiński, którzy oprócz nauczania dokształcają się na szkoleniach i kursach profesjonalnych. Są w ścisłym kontakcie z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wrocławiu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, SGGW w Warszawie, Kombinatem Rolnym w Kietrzu oraz uczestniczą w kursach językowych ERASMUS POWER – Malta oraz odbyli „Kurs nowoczesnych praktyk dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” i kurs języka angielskiego w ramach projektu „Wielkopolskie Kadry Oświaty na Celujący”.
Od bardzo wielu lat uczestniczymy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, zdobywając zadowalające wyniki, szczególnie w ostatnich latach:

 • rok szkolny 2020/21 – (blok produkcja roślinna) uczeń Alan Wietecki kl. II TR zajął IV miejsce,
 • rok szkolny 2021/22 – (blok produkcja roślinna) uczeń Alan Wietecki kl. III TR zajął IV miejsce, (blok produkcja zwierzęca) uczennica Kalina Kawaler
  kl. III TR zajęła VIII miejsce.

 

Od 2014 roku zdobywamy czołowe miejsca na Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych, konkurując z producentami, rolnikami i studentami do 40 r. życia:
2014 r. – III miejsce Adam Przybył kl. IV TR,
2015 r. – II miejsce Leszek Krawczyk kl. III TR,
2018 r. – I miejsce Tomasz Olejnik kl. II TR, V miejsce Klaudiusz Gabryś kl. III TR,
2019 r. – II miejsce Tomasz Olejnik kl. III TR, III miejsce Piotr Urbaniak kl. II TR,
2020 r. – II miejsce Tomasz Olejnik kl. IV TR, V miejsce Remigiusz
Karolewski kl. III TR,
2022 r. – II miejsce Alan Wietecki kl. III TR, III miejsce Tomasz Urbaniakkl. III TR.
Uczniowie, którzy zajmują od I do III miejsca, biorą udział w Eliminacjach Centralnych Olimpiady i zostają finalistami.
W 2021 roku braliśmy udział w konkursie o Puchar Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym, Alan Wietecki zajął zaszczytne 16 miejsce indywidualnie na 1467 uczestników; drużyna w składzie A. Wietecki, T. Mieszała, J. Joks,
T. Urbaniak, R. Zaborowski, A. Klepacz – zajęła 2 miejsce w województwie wielkopolskim, 14 miejsce w kraju na 114 uczestniczących szkół.
Od wielu lat uczniowie zdobywają indywidualnie i grupowo nagrody w konkursach:
– „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” w roku szkolnym 2021/22,
– Konkurs dla szkół rolniczych w Okręgu Wielkopolskim „Znam zasady bez piecznej pracy w rolnictwie” – II miejsce Alan Wietecki kl. III TR.
Dzięki ścisłej współpracy z KRUS i PIP organizujemy szkolenia BHP w gospodarstwie rolnym dla uczniów i ich rodziców. Współpracując z firmami zajmującymi się środkami do produkcji rolnej, mamy możliwość zorganizowania szkoleń i wykładów, dzięki czemu uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę przekazywaną przez:
– firmy paszowe (Neorol, Piast, Josera),
– firmy zajmujące się dystrybucją środków do produkcji rolnej – Agro-Efekt, Centrala Nasienna, PHU-Tułacz, PIG-SIN i inne.
Fachowej wiedzy dostarczają uczniom także specjaliści branży rolniczej, współpracujący z Magazynem Rolniczym „Agro Profil”, organizując dla uczniów serię wykładów, seminaria i dostarczając wiedzy na tematy zgłaszane przez uczniów.

Technik rolnik – sukcesy i ważne wydarzenia od 2012 roku

2012/13

 • Dorota Zaród (kl.IVTR) zajęła 3 miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i 19 miejsce w Polsce, kwiecień 2013, opiekun: Aleksandra Zmuda
 • Marta Ligenza (kl.IITR) zajęła 3 miejsce w finale XVIII edycji Regionalnego Konkursu o BHP w Rolnictwie – 23.04.2013, opiekun: Janusz Sławiński

 

2013/14

 • eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Adam Przybył (kl. IVTR) zajął w marcu 2014r. 3 miejsce w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych

 

2014/15

 • szkolne eliminacje XXI Edycji Konkursu Regionalnego Wiedzy o BHP w Rolnictwie i udział w finale wojewódzkim w Marszewie (26.03.2015) – uczniowie: Mateusz Kujawiak, Piotr Frączek, Sebastian Bakarek (kl.IITR), opiekun: Janusz Sławiński
 • Leszek Krawczyk (kl.IIITR) 2 miejsce w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (17.03.2015, opiekun:  Krystyna Trzeciak) oraz był finalistą Centralnej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (Kielce 27-28.03.2015r.)
 • Kinga Wojakiewicz (kl.IVTAK) zajęła 2 miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w kategorii architektura krajobrazu, opiekun: Aleksandra Zmuda i 4 miejsce w finale krajowym (Olsztyn, 29-30.05.2015)

 

2015/16

 • Finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, styczeń 2015r. dwie finalistki etapu wojewódzkiego: Dorota Krawczyk i Marta Michalska, opiekun: Anna Łukasik
 • 05.2016 – udział 3 uczniów kl.IIITR w konkursie „BHP młodego mechanizatora” w Opatówku, opiekunki: Krystyna Trzeciak, Ewa Śniegocka
 • uczniowie klas I-IIITR brali udział w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Gnieźnie, opiekun: Krystyna Trzeciak

 

2017/18

 • w marcu w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 1 miejsce zdobył Tomasz Olejnik (kl. 2TR) i został finalistą etapu krajowego – Kielce, opiekun Krystyna Trzeciak

 

2018/19

 • uczniowie: Piotr Urbaniak (kl. 2AR) i Tomasz Olejnik (kl. 3RZS) zostali finalistami etapu krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Kielcach, opiekun: Krystyna Trzeciak
 • udział uczniów klasy 3RZS w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrześni, opiekun: Krystyna Trzeciak
 • uczniowie klasy IIAR Jakub Wietecki, Kamil Adamski i Remigiusz Karolewski zajęli 3 miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o BHP w Rolnictwie, opiekun: Janusz Sławiński

 

2019/20

 • w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych Tomasz
  Olejnik (kl. 4RZS) zajął 2 miejsce a Remigiusz Karolewski (kl.IIIAR) 5 miejsce, opiekun: Krystyna Trzeciak

 

W roku szkolnym 2021/2022 szkołę ukończyło 17 techników rolników, a na
rok szkolny 2022/23 przyjęto 14 uczniów.