LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1.2. Technik elektryk

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne. Na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych realizowane są treści związane z odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowe zajęcia specjalizacyjne, także w formie warsztatowej, o tematyce odnawialnych źródeł energii, dadzą możliwość praktycznego zastosowania OZE. Podobne zajęcia odbywają się także w technikum o kierunku technik mechatronik.

Absolwent technikum z tytułem technik elektryk, dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • montażu instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • diagnozowania, naprawy i konserwacji instalacji, wykonywania przeglądów technicznych,
 • projektowania sieci elektrycznych,
 • konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i kablowych,
 • planowania zakresu i harmonogramowania prac remontowych,
 • remontu silników elektrycznych,
 • naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • kładzenia kabli, instalacji oświetlenia i ogrzewania,
 • naprawy uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się technologią komputerową.

Technik elektryk – sukcesy i ważne wydarzenia w drugim 25-leciu szkoły

1996/97

 • zajęcie 2 miejsca w eliminacjach wojewódzkich i awans do finału centralnego uczniów Przemysława Idzikowskiego i Daniela Kasperczyka (kl.IVaTM) w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w kategorii pomoc dydaktyczna za pracę „Badanie silnika szeregowego prądu stałego – stanowisko pomiarowe”, opiekun Wojciech Staszewski
 • zakwalifikowanie się uczniów: Andrzeja Gabrysia (kl.VaTM) w grupie elektryczno-elektronicznej oraz Jacka Ponitki (kl.VcTM) w grupie mechaniczno-budowlanej do eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej w Poznaniu

 

1999/2000

 • doposażenie sal do nauki przedmiotów elektrycznych dzięki pozyskaniu przez Piotra Prusinkiewicza materiałów z likwidowanych zakładów pracy,pozyskane podzespoły wykorzystano w realizowanych przez uczniów pracach dyplomowych wzbogacających bazę dydaktyczną szkoły
 • działalność usługowa pracowni projektowej VoltAmper (budynek warsztatów szkolnych) prowadzona przez nauczycieli przedmiotów elektrycznych: Wojciecha Staszewskiego, Piotra Prusinkiewicza i Henryka Gawreckiego
 • nauczyciele przedmiotów elektrycznych zorganizowali cykl 10 szkoleń seminaryjnych dla uczniów, nauczycieli i pracowników okolicznych zakładów branży elektrycznej z udziałem przedstawicieli firm: Legrand-Fael, Finder
  -Polska, Bekar-Polska, Elester, Shrack, Eusto oraz Dyrekcji Regionu Energetycznego w Ostrowie Wielkopolskim
  – nauczyciele przedmiotów elektrycznych współorganizowali konferencję metodyczną dla nauczycieli
 • nauczyciele przedmiotów elektrycznych nawiązali współpracę z SEP, dzięki której zorganizowano kurs zakończony egzaminem kwalifikacyjnym nadającym uprawnienia absolwentom Technikum Elektrycznego
 • zajęcie przez szkolną drużynę 3 miejsca w eliminacjach okręgowych Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, opiekun Wojciech Staszewski
 • praca dyplomowa Karola Jańczaka, Marka Jarosza i Jarosława Kempy (kl. VbTE): „Tablica wyników sportowych” zajęła 3 miejsce w kategorii prac użytecznych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w regionie kaliskim, opiekun Krystyna Trzeciak

 

2000/01

 • w lutym 2001r. rozpoczyna działalność uczniowskie koło zainteresowań -„Elektroinstalator-Energetyk”, członkowie poszerzali swoją wiedzę fachową i uczestniczyli w pracach związanych z organizacją seminariów szkoleniowych: styczeń 2001 szkolenie LUMEL, marzec WAGO – autobus pokazowy
 • w kwietniu 2001r. szkolenie dla nauczycieli przedmiotów elektrycznych połączone z konferencją metodyczną
 • 10-11 kwietnia 2001r. seminarium szkoleniowe dla uczniów technikum elektrycznego prowadzone przez specjalistów firm: OBO na temat: Ochrona przeciwpożarowa, GARO na temat: Gniazda i ubytki stosowane w budownictwie, GALMAR na temat: Uziomy prętowe, EMA-ELFA na temat: Hamulce elektromagnetyczne
 • dzięki współpracy z firmami m.in. LUMEL i GARO udało się pozyskać dla pracowni elektrycznej cenne urządzenie: aktualizator sieci oraz falownik

 

2001/02

 • wdrożenie reformy oświaty: wprowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, od 01.09.2002 zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 2, w którego skład od września weszło Technikum Nr 2 kształcące w zawodzie technik elektryk o specjalności instalacje elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształcąca m.in. w zawodach: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych
 • doposażenie pracowni elektrycznej z darowizn
 • uruchomienie dla uczniów kończących naukę w technikum kursów nadających uprawnienia SEP
 • realizacja przez pracownię projektową VoltAmper pod patronatem Starosty Ostrzeszowskiego pilotażowego programu nieodpłatnej wymiany instalacji elektrycznych w 5 budynkach Powiatu Ostrzeszowskiego
 • cykl 9 seminariów szkoleniowych dla pracowników branży elektrycznej, nauczycieli i uczniów
 • organizacja konferencji metodycznych dla nauczycieli

 

2002/03

 • 25.04.2003r. organizacja wystawy „Elektrotechnikum” 2003 (nauczyciele przedmiotów elektrycznych i uczniowie klas elektrycznych), była to część obchodów 30-lecia szkoły i Dni Otwartych Szkoły. Dobry wydźwięk promocyjny
 • grudzień 2002 – wymiana instalacji elektrycznej na 2 piętrze budynku szkoły (dotacja celowa MENiS)
 •  15.11.2002r. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja przy współudziale Społecznego Koordynatora Programu Wielobranżowej Pracowni Projektowej VoltAmper na temat badania stanu technicznego instalacji elektrycznej w budyn kach wiejskich, jednym z organizatorów był Piotr Prusinkiewicz
 • grupa uczniów klas czwartych TE pod kierunkiem Andrzeja Daszczyka
  w dniach 3-24.01.2003r. odbyła praktyki w Messie Köln
 • w eliminacjach okręgowych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki Piotr Studziański (kl.VbTE) zajął 2 miejsce w kategorii praca użyteczna, opiekun Henryk Gawrecki

 

2003/04

 • w ramach prac dyplomowych wykonano instalację elektryczną w sali 103
 • w listopadzie 2003r. na seminarium odbywającym się w związku z Targami ELEKTRO-EXPO 2003 nauczyciel Piotr Prusinkiewicz przedstawił referat dotyczący wymiany instalacji elektrycznych w Powiecie Ostrzeszowskim. Referat ukazał się drukiem w miesięczniku SEP”Spektrum”
 • w eliminacjach okręgowych Turnieju Wiedzy o Wynalazczości uczniowie Technikum Elektrycznego zajęli 3 miejsce drużynowo

 

2004/05

 • praca dyplomowa uczniów kl.VbTE: Tomasza Muszalskiego i Alberta Sikory „Projekt budowlany instalacji elektrycznej na Baszcie Kazimierzowskiej” zajęła 1 miejsce w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w kategorii „Użyteczna praca dyplomowa” i została zakwalifikowana do zawodów centralnych, opiekun Piotr Prusinkiewicz
 • drużyna szkoły w składzie: Mirosław Ibron, Dawid Matyjaszczyk (kl. IIIaTE), Krystian Tęsiorowski (kl.IIaTE) zajęła 3 miejsce w XXXI eliminacjach okręgowych Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, Mirosław Ibron zajął 3 miejsce indywidualnie, a pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia, opiekun Wojciech Staszewski

 

2005/06

 • drużyna szkolna wzięła udział w XXXII eliminacjach okręgowych Turnieju Wiedzy o Wynalazczości – zajęła 2 miejsce. Indywidualnie Dawid Matyjaszczyk (kl.IVaTE) zajął 2 miejsce i zakwalifikował się do zawodów szczebla centralnego – zajął 20 miejsce. Pozostali reprezentanci szkoły: Mirosław Ibron (kl.IVaTE) i Krystian Tęsiorowski (kl.IIIaTE) zajęli na szczeblu okręgowym odpowiednio 6 i 11 miejsce, opiekun Wojciech Staszewski

 

2006/07

 • w międzyszkolnym konkursie „Sprawny w zawodzie technik mechanik, technik elektryk”, który odbył się 3.04.2007r. w Wieruszowie, Łukasz Janicki (kl.IVaTE) zajął 2 miejsce, opiekun Jerzy Jakubczyk

 

2007/08

 • drużyna szkoły zajęła 3 miejsce w XXXIV Eliminacjach Okręgowych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości
 • w konkursie „Sprawny w zawodzie mechanik, sprawny w zawodzie elektryk”, który odbył się w Wieruszowie, Piotr Dziedzic zajął 3 miejsce, a Tomasz Ślęzak 6 miejsce

 

W latach 2008 – 2021 nie otwarto w technikum żadnej grupy tego zawodu.
Od roku 2009 nie było tego profilu w szkole.


W roku 2021/22 utworzono jedną grupę w zawodzie technik elektryk.
W roku szkolnym 2022/23 kierunek ten rozpoczęło 22 uczniów.